Project Management  خدمات مشاوره ای مديريت پروژه:

  Project Management طراحی، پیاده سازی و راهبری سیستم جامع مدیریت پروژه بر مبنای استانداردهای معتبر و شناخته شده جهانی (PMI Standards, ICB, PRINCE2)

  Project Management طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) در سازمان های پروژه محور

  Project Management طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ها بهمراه تهیه رویه ها، دستور العمل های عملیاتی و مدیریتی پروژه ها

  Project Management طراحی و استقرار سیستم های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOK

  Project Management طراحی، پیاده سازی و راهبری مدل ارزيابي و رتبه بندي مديران پروژه در سازمان های پروژه محور

  Project Management طراحی و استقرار نظام ارزيابي مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

  Project Management طراحی، پیاده سازی و راهبری سیستم مدیریت دانش در پروژه ها

  Project Management پیاده سازی الزامات راهنمای مدیریت کیفیت ISO10006 در پروژه ها

  Project Management ارائه خدمات برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل پروژه ها

  Project Management ارائه خدمات محاسبه لایحه تاخیرات پروژه ها ( محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها )

  Project Management طراحي ، پیاده سازی و راهبری مكانيزم هاي لازم جهت ايجاد دفتر بازرسي پروژه ها در سازمان های پروژه محور

Project Management

Project Management

Project Management

 Project Management

Project Management

Project Management

Project Management

Project Management برخی سوابق مرتبط در سالهای اخیر :

1- راهبری و كنترل پروژه EPC پايانه هوشمند حمل و نقل بار هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در محل فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) .

2- نظارت بر روند برنامه ريزي و كنترل پروژه احداث كارخانه فولادسازي بردسير ( كارفرما: شركت فولاد سيرجان ايرانيان ) .

3- نظارت بر روند برنامه ريزي و كنترل پروژه احداث كارخانه احياء مستقیم اردكان يزد ( کارفرما: مجتمع فولاد اردكان ) .

4- راهبری و كنترل پروژه ايجاد سالن تزئينات با ظرفيت 25 دستگاه 206 در ساعت برای گروه صنعتی ایران خودرو در محل ايران خودرو آذربايجان .

5- راهبری و كنترل پروژه ايجاد گالري استوك بدنه آهن 108 تائي درمحل كارخانه شمالي گروه صنعتی ايران خودرو تهران .

6- محاسبه و دفاع از لايحه تاخيرات پروژه كارگو ترمينال فرودگاه بین المللی امام خميني بعنوان پيمانكار هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) .

7- بررسي و تاييد لايحه تاخيرات پروژه پاركينگ مكانيزه ايرانشهر بعنوان مشاور كارفرما (سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران) .

8- طراحي نظام تمركز آموزشهاي حوزه مديريت پروژه در امور برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت تام ايران خودرو ( مهندسی و اجرای طرح های صنعتی و عمرانی ) .

9- طراحي و جاري سازي مكانيزم هاي لازم جهت ايجاد دفتر بازرسي پروژه ها در شركت تام ايران خودرو ( مهندسی و اجرای طرح های صنعتی و عمرانی ) .

10- تعيين روشي يكنواخت جهت تعريف ، تصويب ، برنامه ريزي ، كنترل و نظارت بر روند اجرائي پروژه هاي مصوب و استاندارد سازي نحوه ارزيابي عملكرد پروژه ها و ارائه گزارشات مديريتي در شركت های آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) ، تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ایپکو) و شرکت مهندسی جديد سازه .

11- كنترل پروژه هاي استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت آزمايشگاهها بر مبناي استاندارد ISO/IEC 17025 درآزمايشگاههاي شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) و آزمايشگاههاي گروه صنعتی ايران خودرو  .

12- راهبری و كنترل پروژه هاي كيفي معاونت نيرو محركه گروه صنعتی ايران خودرو .

13- طراحي سيستمهای اطلاعاتی مديريت پروژه در شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) .

14- كنترل بيش از 80 پروژه آزمايشگاهي اعم از ايجاد آزمايشگاه جديد، ايجاد آزموني جديد و ... در آزمايشگاههاي شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) و شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک).

15- ارائه مشاوره در خصوص پياده سازی نظام کنترل پروژه در شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ایپکو) و شرکت مهندسی جديد سازه .

16- کنترل پروژه های اخذ تاييديه قطعات از يک روز خط تا توليد انبوه در شرکت مهندسی جديد سازه .

و ...

Project Management