تام ايران خودرو (مهندسی و اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی) شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) گروه صنعتی ايران خودرو

شرکت تام ایران خودرو

( مهندسی و اجرای طرح های صنعتی و عمرانی )

شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو

(ساپکو)

گروه صنعتی ایران خودرو


شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) شرکت یاتاقان بوش ایران شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ایپکو)

شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو

(ایتراک)

شرکت یاتاقان بوش ایران

شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو

(ایپکو)

شرکت دقت خودرو کوشا (ایپاکو) شرکت مهرکام پارس شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

شرکت دقت خودرو کوشا

(ایپاکو)

شرکت مهرکام پارس

شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو


شرکت تولیدی کوشش رادیاتور شرکت مژده وصل شیراز شرکت شتاب کار

شرکت تولیدی کوشش رادیاتور


شرکت مژده وصل شیراز


شرکت شتاب کار


انجمن مدیریت کیفیت ایران معاونت حمل و نقل و ترافيك تهران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

انجمن مدیریت کیفیت ایران


معاونت حمل و نقل و ترافيك تهران


هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

(هما)

جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران جایزه ملی کیفیت ایران جایزه ملی مدیریت سبز ایران

جایزه ملي كيفيت ارتباطات وفناوري اطلاعات ایران

مجری: وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

جایزه ملی کیفیت ایران

مجری: سازمان ملی استاندارد ایران 

جایزه ملی مدیریت سبز ایران

مجری: انجمن مدیریت سبز ایران

جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران

جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو

مجری: گروه صنعتی ایران خودرو

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

مجری: انجمن مدیریت فناوری ایران

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

مجری: وزارت صنعت، معدن و تجارت 

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران 

جشنواره ملی بهروری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شرکت تولیدی پل آستارا صنعت

دانشگاه جامع علمی کاربردی


جشنواره ملی بهره وری

مجری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شرکت تولیدی پل آستارا صنعت


 

آسیا ناما ( گروه کارخانجات تولید مخازن گاز طبیعی )
 شرکت آسیا ناما

 گروه کارخانجات تولید مخازن گاز طبیعی