بنگاه های اقتصادی در دوران پسا تحریم کیفیت محصولات را ارتقاء دهند

بنگاه های اقتصادی در دوران پسا تحریم کیفیت محصولات را ارتقا دهندبنگاه های اقتصادی در دوران پسا تحریم کیفیت محصولات را ارتقا دهند به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز: نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در همایش تقدیر از برترین های کیفیت استان البرز گفت : کیفیت کالای ایرانی از دغدغه های این سازمان است زیرا تولید کالا با دو مولفه رقابت پذیری و موفقیت پایدار در ارتباط تنگاتنگ بوده و بدون کیفیت نمی توان به دنبال این دو مولفه رفت.
پیروز بخت گفت: صنایع کشور برای پایدارماندن در شرایط پسا تحریم باید ارتقا بخشی به کیفیت محصولات را ،در اولویت کاری قرار دهند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: باید فرآیندی را برای تولید کالا و خدمات تعریف کرد که در نتیجه آن محصولی که تولید می شود دارای استاندارد و کیفیت باشد.
وی اضافه کرد: اکنون 800کالای مشمول استاندارد اجباری داریم که به لحاظ تعداد زیبنده مردم ایران نیست.
پیروز بخت ادامه داد: برای آنکه محصولی دارای کیفیت و استاندارد باشد باید در زنجیره منتهی به تولید و عرضه کالا،تمام مولفه ها رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه دیگر سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه فرابخشی، موازی کاری در تمام دستگاه ها است که انتظار می رود در آستانه برنامه ششم توسعه شاهد بهبود این وضعیت باشیم.
پیروز بخت به مدل جدید جایزه ملی کیفیت در کشور اشاره کرد و گفت: این مدل دارای تغییراتی نسبت به 12 سال گذشته است .
وی ادامه داد: در این مدل با توجه به نیازهای کشور فقط به سیستم ها و فرآیند ها تکیه ندارد بلکه محصول هم دیده شده است .
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ، مشتری مداری ، توانمندسازی ، طراحی مفهومی محصول را از جمله موارد قابل توجه دراین مدل جدید برشمرد.

منبع : وب سایت انجمن مدیریت کیفیت ایران - مورخ 10-09-94 .