شانزدهمین دوره مراسم جهانی انرژی و دهمین دوره همایش بین المللی مدیریت سبز - 28 دی ماه الی اول بهمن ماه 1394- هتل استقلال و برج میلاد

بنیادجهانی انرژی که دارای 177 کشور عضو است، بطور سالانه پروژه ها و اقدامات سبز کشورهای عضو خود را در 5 حوزه: انرژی-  آب- خاک- هوا و توسعه جوانان گردآوری و بعد از ارزیابی فنی، برترین هرکشور را انتخاب می نماید و جایزه Energy Globe National Award به آن اعطا می نماید و 15 پروژه برتر این سطح را بعنوان  International  Nominee انتخاب می نماید و از میان آنان در نهایت 5 پروژه در 5 حوزه قید شده بعنوان برترین های سال دریک مراسم جهانی و در یکی ازکشورهای توسعه یافته انتخاب و حمایت مالی از آن صورت می پذیرد. افتخار این مراسم جهانی در سال 2016 به ایران واگذار شده است که مراسم بخش ملی آن(اهدای جوایز 177 کشور) در روز 28 دی ماه در هتل استقلال و مراسم جهانی آن روز 29 دی ماه در برج میلاد با حضور دهها  شخصیت های جهانی، با شعار "تهران، پایتخت محیط زیست و صلح" برگزار می گردد. شایان ذکر است که این مراسم همزمان با همراه دهمین همایش  بین المللی مدیریت سبز و نمایشگاه بین المللی انرژی، آب و محیط زیست است.

دوشنبه 28 دی

سه شنبه 29 دی ماه

چهارشنبه 30 دی ماه

پنج شنبه 1 بهمن ماه

-

مراسم جهانی انرژی با حضور نمایندگان 177 کشور
از ساعت 8:00 الی 11:00

نمایشگاه بین المللی انرژی، آب و محیط زیست
 
دهمین دور کنفرانس     بین المللی مدیریت سبز
 
ساعت 8:00 الی 16:30

نمایشگاه بین المللی انرژی، آب و محیط زیست
 
 
 
ساعت 8:00 الی 15:00

مراسم GALA Dinner و
Energy Globe National Award
هتل استقلال از ساعت      17:00 الی 22:00

افتتاح نمایشگاه بین المللی انرژی،آب و محیط زیست
 ساعت 11:00 الی 17:00
افتتاح دهمین دوره همایش بین المللی مدیریت سبز
ساعت 11:00 الی 17:0

منبع : وب سایت انجمن مدیریت سبز ایران - قسمت اخبار .