آیین پایانی هفتمین مسابقه ملی بهره وری و دومین مسابقه ملی بهینه کاوی جشنواره ملی بهره وری برگزار شد.

آیین پایانی هفتمین مسابقه ملی بهره وری و دومین مسابقه ملی بهینه کاوی جشنواره ملی بهره وری برگزار شد.آیین پایانی هفتمین مسابقه ملی بهره وری و دومین مسابقه ملی بهینه کاوی، با حضور ریاست اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانک ها، بیمه، مؤسسات مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سیصد تن از مدیران عامل بنگاه های اقتصادی بهره وری ، در روز 22 دی ماه در سالن زرین هتل پارسیان آزادی برگزار و لوح تقدیر هفتمین دوره جشنواره به 64 بنگاه اقتصادی بهره ور اهدا گردید.

شایان ذکر است در هفتمین دوره از مسابقه ملی بهره وری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری 5000 بنگاه اقتصادی در قالب 38 گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند که از نظر تعداد ،رشد 4 برابری نسبت به سال گذشته مشاهده شد. مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش صنعت و معدن که در جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند در حدود 60% ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در کشور می باشد. همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود 85% کل ارزش افزوده در این بخش میباشد. در این دوره همانند دوره های قبلی هر یک از بنگاه های اقتصادی در 3 بخش با یکدیگر رقابت نمودند، در بخش بهره وری، شاخص های بهره وری هزینه نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش سودآوری، شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت های مورد نظراز سال 88 تا 93 تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار گرفت و با نظر این کمیته نهایتا تعداد 360 بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت لوح تقدیر انتخاب گردیدند. فرایند داوری آنلاین نامزد های دریافت لوح تقدیر هفتمین جشنواره ملی بهره وری در گروه های مختلف از نهم دی ماه آغاز و تا ساعت 24 روز 17 دی ماه به طول انجامید که در این فرایند بیش از 6000 داور از اساتید، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، شرکت های برتر را انتخاب نمودند.

در دومین مسابقه ملی بهینه کاوی نیز، 20 پروژه از 16 سازمان به دبیرخانه ارسال و پس از ارزیابی های انجام شده توسط کمیته علمی مسابقه، این پروژه ها در سامانه داوری، توسط بیش از 360 داور متخصص و آموزش دیده از صنایع مختلف ارزیابی گردید و درنهایت در 22 دی ماه، با ارای داوران و تایید کمیته علمی 2 پروژه شایسته دریافت لوح تقدیر و 12 پروژه شایسته دریافت سپاس نامه شدند.

پس از اختتامیه مسابقه ملی بهره وری و مسابقه ملی بهینه کاوی فعالیت های مسابقه ملی تجربه های موفق، مسابقه بهترین محل برای کار و مسابقه برترین توان اجرا از 23 دی ماه آغاز، و بنگاه های اقتصادی که در طول سال گذشته اقدامات بهبودی را جهت افزایش بهره وری اجرا نموده اند می توانند در هر یک از مسابقات مذکور حضور یابند، در پایان از مجموع امتیازات کسب شده در تمامی مسابقات، امتیاز نهایی هر شرکت در هفتمین دوره جشنواره ملی بهره وری تعیین و تندیس ملی بهره وری به شرکت هایی که دارای شرایط تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره باشند (بدون در نظر گرفتن این که در چه صنعتی در حال فعالیت میباشند) اهداء خواهد شد.

منبع : وب سایت جشنواره ملی بهره وری - قسمت اخبار - 22-10-1394 .