حمایت از حضور شرکت‌های فناوری‌محور و دانش‌بنیان در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

 شرکت‌های فناوری‌محور و دانش‌بنیان دارای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای حضور در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری از حمایت مالی صندوق برخوردار می‌گردند.

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با رویکرد یادگیری برونزا و ظرفیت‌سازی درونزا، گذار به اقتصاد دانش‌بنیان رقابت‌پذیر و ارتقای سهم دانش و فناوری و توان محصولات و خدمات نوآورانه برای دومین سال متوالی با همکاری دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، ارزیابی شرکت‌های فناوری‌محور و دانش‌بنیان دارای تسهیلات حمایتی صندوق را در دستور کار خود دارد. بر این اساس تسهیلات حمایتی  (50 درصد هزینه ثبت نام تا سقف 20،000،000 ریال)  ویژه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در سال 1395 به این شرکت‌ها اعطا می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.nsfund.ir  مراجعه و یا با دبیرخانه جایزه تماس نمایید.

منبع : وب سایت جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران - بخش اخبار .