در مراسم روز ملی کیفیت مطرح شد : مدیریت کیفیت با محیط زیست عجین شده است

رئیس سازمان محیط زیسترئیس سازمان محیط زیست گفت: امروزه اقتصاد بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی معنی ندارد و توسعه تجارت نیازمند توجه به شاخص های زیست محیطی است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان معصومه ابتکار مسئول سازمان محیط زیست  ومعاون رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت گفت: نگران جامعه جهانی از آثار زیان بار انتشار گازهای گلخانه ای و لزوم کاهش آن باعث شد امروز توافق پاریس اجرایی شود و امروزه مولفه های محیط زیست بسیار مورد توجه است.

وی افزود: اکنون بیش از هر زمان مقوله مدیریت کیفیت و کیفیت مدیریت با پایداری توسعه و محیط زیست عجین شده است.

ابتکار با اشاره به اهمیت محیط زیست که یک مولفه بشری است گفت: سیاست ها و رویکردها نسبت به این مقوله در شاخص های انتخاب نمونه های کیفی بسیار مورد توجه بوده است.

وی با لزوم تحقق محورهای نهایی شده اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 اظهار داشت: موفقیت پایدار ریشه در توسعه پایدار دارد که با توجه به شاخص های اجتماعی ، اقتصادی و محیط زیستی محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: امروز اقتصاد بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی معنی ندارد و توسعه تجارت، صنعت و ارتقای کیفیت نیازمند توجه به شاخص های زیست محیطی است.

وی با بیان اینکه دیدگاه های گذشته کنار گذاشته شده بیان کرد: در دنیای صنعتی امروز اقتصاد سبز و اقتصاد دوار جایگاه خود را پیدا کرده و در فرآیند های شهری آنچه می شود از طریق فناوری های پاک به چرخه اقتصادی باز می گردد.

ابتکار تصریح کرد: مفهوم اقتصاد خطی جای خود را به اقتصاد دوار داده و امروز کسی به دور ریختن کالا فکر نمی کند، اضافات یا به چرخه اقتصاد و یا به طبیعت باز می گردد.

وی با اشاره به توجه بیش از پیش به محیط زیست در سالیان اخیر در کشور گفت: ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست توسط رهبر انقلاب که هم با سیاستها و اهداف توافق پاریس و توسعه پایدار هم خوانی دارد و هم در راستای اقتصاد مقاومتی است فرصت استثنایی را پیش آورده تا از مرحله کنونی عبور و شاخص های محیط زیستی را بهبود بخشیم.

وی در پایان تاکید کرد: تولیدکنندگان و سازمانهای تولیدی باید درابتدای فرآیند تولید طراحی سبز داشته و به شاخصهای محیط زیستی توجه داشته باشند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان - کد خبر: 5852416 - تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۵