در سیزدهمین دوره اعطای جایزه ملی کیفیت : ٥ شرکت نفتی موفق به دریافت تندیس و لوح جایزه ملی کیفیت شدند .

٥ شرکت نفتی موفق به دریافت تندیس و لوح جایزه ملی کیفیت شدندبه گزارش خبرنگار شانا، شرکتهای پتروشیمی پارس، پتروشیمی بندر امام، شرکت گاز استان اصفهان در سیزدهمین دوره اعطای جایزه ملی کیفیت موفق به دریافت تندیس برنزی جایزه ملی کیفیت شدند.

شرکت پالایش نفت تهران موفق به دریافت لوح سپاس سه ستاره و شرکت نفت و گاز پارس لوح سپاس چهار ستاره شد.

مدل جایزه ملی کیفیت ایران، ابتدا بر مبنای مدل تعالی EFQM در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ تدوین شد و به‌ منظور اثربخشی بهتر در فرآیند جایزه ملی کیفیت ایران و تأکید ویژه‌ بر کیفیت محصول، در سال ۱۳۸۶ مدل نو و بومی جایزه ملی کیفیت ایران (INQA) منطبق بر نیازهای کشور و هماهنگ با تازه ترین ویرایش استاندارد ISO ٩٠٠٤ تدوین شد.

افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت کیفیت و ضرورت توجه بیش از پیش به آن در سطح جامعه و حرکت به سوی نظام مدیریت کیفیت جامع با در اختیار داشتن یک متدولوژی اجرایی علمی‌ از جمله اهداف جایزه ملی کیفیت است.

این جایزه ملی، امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمان‌ها را در زمینه بهبود کیفیت و معرفی آنها به دیگر سازمان‌ها به منظور الگوبرداری فراهم و در سازمان‌ها برای بهبود دائمی‌ کیفیت، انگیزه ایجاد می‎‏کند.

هدف از اعطای جایزه ملی کیفیت، ترویج، ایجاد انگیزه و فرهنگ‌سازی به منظور استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت و به دنبال آن ارتقای سطح کیفی کالا و خدمات ارائه شده در کشور است. به این منظور  با اولویت‌بخشی به شرایط خاص و ویژگی‌های درون‌سازمانی، تمام شرکت‌ها، انجمن‌ها، مهندسان مشاور، پیمانکاران و... فعال در بخش‌های خصوصی و دولتی که کالا و خدماتی ارائه می‌کنند، با خود اظهاری و تمایل سازمانی نسبت به حضور در فرآیند اعطای جایزه ملی کیفیت اقدام می کنند.

منبع : شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی - 18 آبان ماه 1395 .