یازدهمین دوره همایش مدیریت سبز و دهمین دوره کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی  27 و 28 دی ماه برگزار می شود .

بر اساس نشست پاریس 2015 و مجموعه بررسی های ارائه شده از سوی نهادهای بین المللی همچون جامعه مدیریت سبز اروپا، سازمان هابرای موفقیت پایدار نیازمند تغییر رویکرد جدی در برنامه های توانمندسازی منابع انسانی خود هستند. نیاز سازمان ها، منابع انسانی است که مسئولیت زیست محیطی می پذیرند. بدین معنی که پیامد رفتار و عملکرد خود را در محیط زیست ردیابی می نمایند. چنین توانایی در علم نوین به " منابع انسانی سبز" تعریف  می گردد
در همین راستا یازدهمین دوره همایش مدیریت سبز و دهمین دوره کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی بطور همزمان با محوریت:
رویکرد "منابع انسانی سبز" راهکاری نوین برای موفقیت پایدار به تاریخ 27 و 28 در تهران هتل المپیک برگزار می شود
این کنفرانس با هدف ارتقا دانش منابع انسانی صنایع و شرکت های تولیدی و خدماتی کشور با رویکرد سبز برگزار
  می گردد. منظور از رویکرد سبز همسویی و همگرایی مسئولیت اقتصادی، اجتماعی و  زیست محیطی است. برای دستیابی به چنین همگرایی و همسویی نیازمند منابع انسانی هستیم که از توانمندی لازم برای ردیابی پیامد رفتار و عملکرد سازمانی خود نسبت به محیط زیست برخوردار باشد. 
در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران با همکاری بنیادجهانی انرژی، جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران این کنفرانس را با هدف تربیت نسلی در کشور برگزار می نماید تا سازمان های تولیدی و خدماتی کشور بتوانند هزینه های خود را همسو با آلودگی های زیست محیطی و ارتقا کیفیت، مدیریت نمایند.  
خروجی این کنفرانس ایجاد ایده هایی در ذهن منابع انسانی است تا بتوانند در سه حوزه ذیل به سازمان کمک نماید: 

-    کاهش هزینه ها 
-    کاهش آلودگی ها 
-    ارتقا کیفیت  

*محورهای علمی
1. معرفی و قدر دانی از ظرفیت های ایجاد شده در سازمان های سبز کشور که رویکرد منابع انسانی سبز را اتخاذ نموده اند
2. شاخص ها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی با تمرکز بر محیط زیست
3. از مسئولیت پذیری زیست محیطی تا رویکرد سبز
4. تدوین برنامه های راهبردی منابع انسانی
5.مدیریت وارزیابی عملکردمنابع انسانی با رویکرد سبز
6.خلاقیت و نوآوری سبز
7. نقش منابع انسانی در دستگاه های اجرائی با تمرکز بر کاهش آلودگی و هزینه ها
8. ابزارها و سیستم های مدیریت منابع انسانی سبز

*فعالیت های کنفرانس
در کنفرانس برنامه های ذیل پیش بینی شده است:

  • برگزاری کنفرانس منابع انسانی سبز در سالن اصلی با بیش از 10 سخنرانی تخصصی
  • برگزاری بیش از 7 کارگاه آموزشی بصورت موازی
  • مراسم اهدای جوایز سازمان های برتر سال 1395
  •  نمایشگاه تخصصی Green Good Practice
  •  اهدای کتب تخصصی
  •  قدردانی از حامیان فرهنگی و مادی مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی
  •  پخش فیلم از تجربیات سبز

یازدهمین دوره همایش مدیریت سبز و دهمین دوره کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی

 

یازدهمین دوره همایش مدیریت سبز و دهمین دوره کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی

منبع : وب سایت انجمن مدیریت سبز ایران - بخش اخبار .