جلسه شورای راهبری پانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد .

جلسه "شورای راهبری" جایزه ملی تعالی سازمانی 25 تیرماه با حضور دکتر رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در این جلسه ضمن بیان گزارشی از دستاوردهای برگزاری چهارده دوره گذشته، بر اهداف جایزه، الگوی تعالی سازمانی و بخش های جایزه تاکید شد.
ایجاد فضای رقابتی برای تعالی بنگاه‌ها و سازمان‌ها؛ تشویق بنگاه‌ها برای اجرای خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق بنگاه‌ها، اهداف اصلی جایزه تعالی سازمانی است.
جایزه ملّی تعالی سازمانی، دارای سطوح تندیس‌های زرّین، سیمین، سیمین ؛ تقدیرنامه برای تعالی و گواهی تعهد به تعالی است و در 5 بخش ساخت و تولید؛ بخش خدمات؛ بخش سلامت؛ بخش آموزش، عمومی و غیرانتفاعی از بین متقاضیان به سازمان هایی که شرایط و امتیاز لازم را کسب کرده باشند، اعطا می شود.
طی 14 دوره گذشته، با ارزیابی  1288 تیم ارزیابی، سازمان های کشور 2 بار برنده تندیس زرین، 15 بار برنده تندیس سیمین و 65 بار برنده تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی شده اند.
فرآیند جایزه در هر كدام از این سطوح و در هر كدام از بخش‌های جایزه ملّی تعالی سازمانی به تفكیك به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یك از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند.
بنا به این گزارش، "شورای راهبری" بالاترین رکن جایزه ملی تعالی سازمانی است که جلسات آن هر 3 سال یک بار تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین اعضای کمیته علمی جایزه مذکور برای یک دوره 3 ساله است.
در پایان، اعضا به گفت و گو درباره مباحث مطرح شده و بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.
منبع : وب سایت جایزه ملی تعالی سازمانی - بخش اخبار - 1396/04/25 .

جلسه شورای راهبری پانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی