اولین دوره جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی برگزار می‌شود .
اولین دوره جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزینایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت گفت: برای مدیریت فضای جاری کشور نیازمند نظامی هستیم که از بی‌کیفیتی جلوگیری کند که در حال حاضر سازمان تعزیرات مسئولیت این بخش را عهده‌دار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیرو اجرای مصوبات شورایعالی استاندارد در خصوص تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران ، تفاهم نامه ای مابین انجمن مدیریت کیفیت ایران و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی ، با هدف ارتقای نظام مدیریت کیفیت در حوزه کشاورزی کشور منعقد گردید.
بر اساس مفاد این تفاهم نامه انجمن مدیریت کیفیت ایران موظف است تا فرایند ارزیابی را مطابق با مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران در بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی ، دام و طیور ، شیلات ، جنگل ها و مراتع ، امور اراضی و زیربنایی اجرا نموده و واحدهای برتر در هر حوزه را براساس معیارهای  ارزیابی و امتیاز کسب شده معرفی نماید.

اجرای مبحث کیفیت نیازمند تغییر فضاهای کلان
نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، مدیریت کیفیت را مدیریت ریسک و ایمن، مدیریت مسئولیت اجتماعی و مدیریت زیست‌محیطی برای افزایش مرغوبیت، دوام و ارزش رقابتی با نوآوری دانست و یادآور شد: فعالیت‌های صورت‌گرفته در این مسیر حاصل یک فرآیند است که خروجی آن محصول تولید شده است و انتظار می‌رود مرغوب، ایمن، بادوام، در دسترس، ارزان، قابل اعمتاد، کم‌هزینه، جدید و نو، استاندارد و در حال بهبود مداوم باشد و اثر این خروجی‌ها پیامدهای تأثیرگذاری شامل مزیت رقابتی، سودآوری، رضایت مشتری، رضایت کارکنان، رضایت پیمانکاران، رضایت جامعه و موفقیت پایدار دارد که در نتیجه منجر به توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی، رضایت عمومی، ثبات سیاسی، تعامل با جهان و توسعه پایدار خواهد شد.
شکرخدایی با بیان اینکه جاری کردن مدیریت در فضاهای کلان مانند دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها که کلیات کشور را مدیریت می کنند و فضاهای خرد که شامل واحدهای اجرایی درون وزارتخانه، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌شوند با یکدیگر متفاوت است، تأکید کرد: به‌دلیل وابستگی فضای خرد به فضاهای کلان برای اجرای مبحث کیفیت در بعد خرد باید تغییراتی در فضاهای کلان ایجاد شود، چون فعالیت در فضاهای خرد حاصل فعالیت‌های صورت‌گرفته در فضاهای کلان است.

تدوین برنامه‌های توسعه کیفیت در بخش کشاورزی
وی خواستار تدوین برنامه‌های مشخص برای توسعه کیفیت در محورهای مختلف و تعیین استانداردها با استفاده از تحقیقات داخلی و بین‌المللی شد و اظهار داشت: برای مدیریت فضای جاری کشور نیازمند نظامی هستیم که از بی‌کیفیتی جلوگیری کند که در حال حاضر سازمان تعزیرات مسئولیت این بخش را عهده‌دار است. در این راستا باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده اجرا شود و در کنار آن سازمان‌هایی با کیفیت بهتر تشویق شوند.
شکرخدایی همچنین گفت: هرم راهبردی نهضت کیفیت دارای یک بعد ملی است که هیئت دولت باید با قبول مسئولیت به تدوین راهبرد کیفیت در بخش کشاورزی، تدوین برنامه‌های توسعه کیفیت در بخش کشاورزی و طراحی مکانیزم‌های اجرایی و کنترلی بپردازد و برای هر بخش استراتژی مشخصی در بعد کیفیت مشخص شود.
وی با بیان اینکه با جایزه ملی کیفیت ایران به سوی توسعه کیفیت و موفقیت پایدار در بخش کشاورزی پیش خواهیم رفت، افزود:
باید یک نظام شبکه‌ای در توسعه مدیریت کیفیت در وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه اقتصادی تعریف شود چون نهضت کیفیت ضرورتی جدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

منبع : وب سایت جایزه ملی کیفیت کشاورزی - بخش اخبار - 1396/04/20 .