اعطای گواهینامه کیفیت بدون مجوز استاندارد فاقد اعتبار است اعطای گواهینامه کیفیت بدون مجوز استاندارد فاقد اعتبار است.

سازمان ملي استاندارد ايران به موجب مصوبات شوراي عالي استاندارد تنها متولي سياستگذاري و اجراي فرآيند ارزيابي ملي كيفيت از نظر حاكميت در بنگاه هاي توليدي و خدماتي اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني در كشور است و اعطاء گواهينامه اهتمام به كيفيت، تقديرنامه اشتهار به كيفيت و تنديس ملي كيفيت در رده هاي ملي و دستگاهي فقط از طریق مجوز اين سازمان انجام می شود.
همچنين اين فرآيند ملي با همكاري دستگاههاي حاكمیتی و تشكل هاي ملي مرتبط و بر اساس نظام نامه مدون و مصوب با عنوان جايزه ملي كيفيت در روز ملی کیفیت ( 18 آبان ) برگزار می شود صورت مي گیرد.
جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در همین زمینه اعلام کرد: همايش ، سمينار و جشنواره هاي متفرقه به منظور اعطاء گواهي، لوح، جايزه و تنديس با عناوين مرتبط با كيفيت نظير «اهتمام به كيفيت» ، «تعهد به كيفيت » و موارد مشابه، هيچ گونه ارتباطي با سازمان ملي استاندارد ایران نداشته و از نظر اين سازمان فاقد هر گونه اعتبار مي باشند.
گفتنی است: سازمان ملی استاندارد ایران پيگيرد قانونی برگزار كنندگان كه زمينه شبهه و اغفال مصرف كنندگان را فراهم مي نمايد را برای خود محفوظ مي داند .

منبع : سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران - شماره خبر: ۲۳۹۵   تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۶.