همایش ملی کیفیت همایش ملی کیفیت با رویکرد نوین استانداردسازی با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده
انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار می‌کند:
همایش ملی کیفیت با رویکرد نوین استانداردسازی با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده در مورخ چهارم مرداد ماه سال 1394 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ این همایش توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و اجرای شرکت همایش گزاران مهستان تدوین شده و اهداف و محورهای ذیل را دنبال می کند:

  • بررسی جایگاه و نقش مدیریت کیفیت  بر رضایتمندی مشتری و مصرف کننده
  • بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نحوه اجرای آن
  • بررسی پیش نویس قانون سازمان ملی استاندارد ایران با رویکرد نوین استانداردسازی
  • بررسی نرخ کیفیت با شاخص رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان کالا و خدمات
  • بررسی تغییرات فضای رقابتی در شرایط پسا تحریم با تاکید بر  استاندارد سازی محصولات و خدمات
  • جایگاه کیفیت در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
  • چالش های محصولات ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی
  • مشتری و فرهنگ خرید محصولات دارای نشان استاندارد و کیفیت
  • تحلیل مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران و اثربخشی آن بر بنگاه های اقتصادی
  • تبیین شاخص های مدیریت کیفیت در خصوص بنگاه های خدمات محور           

 منبع : وب سایت انجمن مدیریت کیفیت ایران .