با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی کشور، آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه 1394.5.11 به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظامی مالی کشور - مصوب1394 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 -

ب- صندوق: صندوق پژوهشی و فناوری غیر دولتی موضوع ماده (44) قانون

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

د- کار گروه: کار گروه موضوع ماده (8) این آیین‌نامه

ماده 2- به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیر دولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی - توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌ها مشارکت نماید.

ماده 3- صندوق‌ها مکلفند به صورت تخصصی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی انجام می‌شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها در اساسنامه هر صندوق معین می‌شود.

ماده 4- صندوق‌ها دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه تشکیل و فعالیت می‌کنند.

تبصره 1- سایر صندوق‌های فعال با موضوع فعالیت مشابه ماده (44) قانون در صورتی که اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (44) قانون اصلاح نمایند، مشمول مزایای قانونی مرتبط خواهند بود.

تبصره 2- صندوق جهت فعالیت خود می‌تواند در سایر مناطق کشور شعبه ایجاد نماید.

ماده 5- میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) سرمایه‌ آن صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه با افزایش سرمایه صندوق‌ها در قانون بودجه سالانه کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش‌بینی یا از اعتبار دستگاه‌های اجرایی در قالب موافقت‌نامه متبادله تأمین می‌‌شود.

ماده 6- منابع تأمین مالی صندوق‌ها عبارت است از:

1- کمک بلاعوض یا مشارکت دولت

2- کمک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها

3- کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع

4- کمک و سرمایه‌گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل‌های صنفی و علمی و محققان منفرد

5- سود حاصل از سرمایه‌گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

6- استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی

7- منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت

8- منابع قابل جذب از طریق ابزارهای بازار سرمایه

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور مجاز است امکان استفاده صندوق‌ها از یارانه سود تسهیلات مالی را فراهم آورد.

ماده 8- به منظور اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های صندوق‌ها کارگروهی به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کار گروه)

2- نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

3- نماینده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

4- نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت

5- نماینده وزیری جهاد کشاورزی

6- نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

8- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

9- نماینده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

10- رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای خطرپذیر

تبصره 1- دبیرخانه کار گروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و رئیس هیأت عامل صندوق یاد شده دبیر کار گروه می‌باشد.

تبصره 2- کار گروه مکلف است هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل و در خصوص درخواست‌های واصله ظرف یک ماه نسبت به موافقت یا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه‌های عضو رونوشت تصمیمات را ارسال نماید.

تبصره 3- علاوه بر نماینده دستگاه‌ اجرایی (در صورت مشارکت دولت)، کار گروه عضو ناظری را برای شرکت در مجمع عمومی صندوق معرفی خواهد نمود.

تبصره 4- کار گروه می‌تواند ضوابطی رابرای فعالیت صندوق‌ها تصویب و اعلام نماید. این ضوابط نباید مغایر با اساسنامه صندوق‌ها باشد.

ماده 9- کار گروه می‌تواند در مواردی که صندوق خارج از ضوابط اساسنامه یا ضوابط مصوب کار گروه فعالیت نماید و یا پس از عدم آغاز فعالیت در مهلت مقرر پس از اخطار کتبی در صورت عدم رفع اشکال اعلامی از سوی کار گروه ظرف شش ماه، مجوز اعطا شده را ابطال نماید.

تبصره 1- دستگاه اجرایی مشارکت‌کننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذکور استیفای حقوق دولت را از طریق قانونی پیگیری می‌نماید.

تبصره 2- رعایت حداقل سرمایه‌ اعلامی از سوی کار گروه الزامی است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

منبع : خبرگزاری فارس - گروه اقتصادی / حوزه اقتصاد کلان و بودجه -94/06/13 - 17:55 - شماره: 13940613000435.