پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت

پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیتتحولات روزافزون اجتماعی و اقتصادی در کشور و ضرورت پاسخگویی به مخاطبان استاندارد و کیفیت شرایط جدیدی را برای بروز و ظهور مفاهیم نوین مدیریت کیفیت فراهم آورده است.
با مطالعه ای گذرا از یک دوره ده ساله کاملا مشهود است، نگرش های قدیمی دیگر جوابگوی نیازهای مشتریان کالا و خدمات در جامعه پسا تحریم جمهوری اسلامی ایران نیست.
در رویکرد نوین استانداردسازی ، سازمان ملی استاندارد با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و سایر دستگاه های ذیربط به تبیین راهبرد ملی کیفیت می پردازد.
امروزه شعار ” نهضت کیفیت، رقابت پذیری ، موفقیت پایدار” می تواند ابعاد مشخصی از نقطه عزیمت را در راه رسیدن به هدف برای همه ما روشن سازد.
امیدوارم دستاوردهای اختتامیه دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران ، عرصه ای نو برای ایجاد رقابت و به تبع آن افزایش کیفیت در گستره تولید و خدمات در میهن اسلامی فراهم آورد.

نیره پیروزبخت
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

منبع 1 : بخش اخبار وب سایت جایزه ملی کیفیت ایران - تاریخ 10 آبان ماه 1394 .

منبع 2 : بخش اخبار ملی وب سایت سازمان ملی استاندارد ایران - تاریخ 11 آبان ماه 1394 .