سوابق علمی و تخصصی :

 جایزه ملی کیفیت ایران    ارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت ایران (INQA) – مجری: سازمان ملی استاندارد ایران   
 جایزه ملی مدیریت سبز ایران    ارزیاب ارشد جایزه ملی مدیریت سبز ایران (GMA) – مجری: انجمن مدیریت سبز ایران
   عضو کمیته علمی و کمیته ارزیابی جایزه ملی مدیریت سبز ایران
 جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

    ارزیاب ارشد جایزه ملي كيفيت ارتباطات وفناوري اطلاعات ایران (ICTINQA) – مجری: وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

 جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران

  ارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران (AINQA) – مجری: وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو   ارزیاب ارشد جایزه كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو ( اعطاء گرید A تعالی سازندگان ) (IKEW) – مجری: گروه صنعتی ايران خودرو
 جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

   ارزیاب ارشد جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران (IRAMIT) – مجری: انجمن مدیریت فناوری ایران

 سرممیز رسمی IRCA سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد :  2007:OHSAS 18001     سرممیز رسمی IRCA سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد :  2007:OHSAS 18001  
 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران    مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران
 دیبرخانه جایزه ملی کیفیت ایران    مشاور و مربی تایید صلاحیت شده  دیبرخانه جایزه ملی کیفیت ایران جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان جایزه 
 باشگاه متخصصان کیفیت ایران    عضو باشگاه متخصصان کیفیت ایران ( زیر نظر انجمن مدیریت کیفیت ایران ) 
 جشنواره ملی بهروری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران       داور جشنواره ملی بهروری – مجری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 انجمن مدیریت سبز ایران    عضو حقیقی انجمن مدیریت سبز ایران
 انجمن مدیریت کیفیت ایران    عضو حقیقی انجمن مدیریت کیفیت ایران