افتخارات :

- حضور مستمر ، تاثیر گذار و دائمی بیش از 15 سال در خانواده خودروساز بزرگ و شناخته شده ای بنام گروه صنعتی ايران خودرو و شرکتهای بزرگ زیر مجموعه آن همچون شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ایپکو)، شرکت تام ايران خودرو (مهندسی و اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی)، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) و شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو و ایفای نقش پررنگ و سازنده ای در انجام پروژه های آزمایشگاهی، تولیدی، صنعتی، عمرانی و همچنين تعامل سازنده با جمع قابل توجهی از شركتهاي قطعه سازي طرف قرارداد این گروه صنعتی خودرو ساز به واسطه آموزش ها، مشاوره ها، ممیزی ها و ارزیابی های صورت گرفته در موضوعات مختلف آزمایشگاهی، تولیدی، کیفی، صنعتی و تعالی سازمانی، تجربيات گرانقدری در مقوله صنعت خودرو سازي و قطعه سازی از حیث ماشين آلات، تجهيزات، مواد، فرآيندهاي مربوطه و غیره را متوجه اینجانب نموده است .

 شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو  شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک)  شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)  تام ايران خودرو (مهندسی و اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی)  شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ایپکو)  گروه صنعتی ايران خودرو